Privaatsuspoliitika

Mõisted:

 • Isikuandmed on andmed, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.
 • Delikaatsed isikuandmed on andmed, mis kirjeldavad isiku usulisi, poliitilisi ja maailmavaatelisi veendumusi, etnilist ja rassilist kuuluvust, terviseseisundit, puuet, pärilikkust, ametiühingu liikmelisust ja seksuaalelu.
 • Tehnilised andmed on statistilised andmed, mida ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada isikut, keda need andmed puudutavad.
 • Isikuandmete töötleja on juriidiline isik, kes töötleb Katsikukink.ee vahendusel esitatud isikuandmeid. 
 • Tellija on isik, kes tellib mähkmetordi, valides mähkmetordi (ja ühtlasi ka tootekoodi) ja selle valitavad komponendid.

Isikuandmete kaitse

 1. Isikuandmete kogumise eesmärk: Katsikukink.ee vahendusel ostu-müügiprotsessi juhtimine. St.Tellijaga ühenduse võtmine parima teenuse osutamise eesmärgil, Tellijale ostuarve esitamine.
 2. Isikuandmete töötleja 
  1. ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusES (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.
  2. kohustub kaitsma isiku isikuandmeid ning nende privaatsust
  3. rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) isikuandmete kaitsmiseks.
  4. tagab juurdepääsu andmete muutmiseks ja töötlemiseks ainult selleks volitatud isikutele.

Turvalisus 

   1. Kõiki Katsikukink.ee kasutamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
   2. Järgnevad põhimõtted kirjeldavad füüsilise isiku isikuandmete kaitset.

Isikuandmete kogumine

 • Isikuandmete kogumine toimub alljärgnevatel viisidel:
  • Ostutellimuse vormistamisel Tellija esitab jägmisi andmeid:
   • Arve jaoks on vaja:
    • Arvesaaja nime
    • Arvesaaja e-posti aadressi
    • * Firma korral ka firma postiaadressi
   • Kättetoimetamiseks on vaja:
    • Telefoni
    • Postiaadressi või pakiautomaadi asukohta.
 • Isikuandmeid ei töödelda automatiseeritult.

Muude andmete kogumine ja kasutamine

   1. Infosüsteemi külastuse kohta kogutakse isikustamata tehnilisi andmeid: arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon, külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).
   2. Kogutud andmed on vajalikud infosüsteemi külastatavuse analüüsiks.  Analüüsile tuginedes toimub veebilehe parendamine ja külastajatele mugavamaks muutmine.

 Andmete säilitamine

   1. Ostu-müügiprotsessis kogutud isikuandmeid säilitatakse arvete kujul vähemalt 7 aastat alates Tellija poolt esitatud viimasest tellimusest tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.
   2. Isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Andmete edastamine 

   1. isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Isikuandmete töötleja

 • Katsikukink.ee isikuandmete töötleja on Aazake OÜ: Tule 4-36, info (AT)katsikukink.ee

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 

 • Katsikukink.ee veebilehel tooteid vaadates või tellimusi esitades oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. 
 • Isikuandmete töötleja jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
 • Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste ja muredega palume võtta meiega ühendust aadressi info (AT) katsikukink.ee.